• September 18, 2020

Java

Java je objektno orijentisani programski jezik koji su razvili James Gosling, Patrick Naughton i drugi inženjeri u kompaniji Sun Microsystems. Razvoj je počeo 1991, kao dio projekta Green, a objavljen je u novembru 1995.

Kompanija Sun posjeduje trademark na ime Java, ali samo okruženje je moguće bez plaćanja skinuti sa Sunovih internet stranica.

Velika prednost u odnosu na većinu dotadašnjih programskih jezika je to što se programi pisani u Javi mogu izvoditi bez preinaka na svim operativnim sistemimaa za koje postoji JVM(Java Virtual Machine), dok je klasične programe pisane primjerice u C-u potrebno prilagođavati platformi(Operacijskom sistemu) na kojem se izvode.

Time i bogatim skupom klasa za rad s mrežnim komunikacijama u jednom trenutku je Java bila najbolji izbor za široku lepezu mogućih aplikacija. Microsoft je stoga razvio svoj C# i .NET platformu kao odgovor na open source alternative.

Java je jedan od najkorištenijih programskih jezika. Procjene i izvješća o broju korisnika kreću se od gotovo 7 do preko 10 milijona.

Na današnjem tržištu, Java se koristi široko i dosljedno tamo gdje preteže brzina razvoja programskog sistema nad zahtjevima do brzine rada programa. Iako inspirisana jezikom C, Java pruža bolji stepen sigurnosti i pouzdanosti zahvaljujući VM-u i hermetički zatvorenom okolišu u kome svaki program operira: na Javi se brže razvija program s manje grešaka.

Upravo zbog toga je popularna za razvoj programa na mobilnim telefonima i kod finansijskih kompanija. Javlja se kao osnovni jezik za programiranje Googleovog sistema Android.

Kliknite na link kako bi otvorili sadržaj!

Java Programiranje 1 i 2 – Link

Java za mlade programere – Link

PokusnaGeneracija

Na svaku vijest koju naletimo ili ukrademo sa drugih portala ili blogova, trudićemo se da od iste napravimo onakvu kakva zapravo treba da bude. Na ovom “mahalaškom” mjestu , ko misli i nada se da će naći neki “nacionalističko šupalistički” sadržaj, zajebo se pravo. Što se tiče Religije,Sporta,Muzike i tako tih tema,tako reći svakodnevnih gluposti , e tu bi već mogli koji fol da ubacimo.

Read Previous

Fortran

Read Next

Njemački nije bauk

Ostavi Komentar / Leave a Comment

%d bloggers like this: