• September 18, 2020

MATLAB

MATLAB (matrix laboratory) is a multi-paradigm numerical computing environment. A proprietary programming languagedeveloped by MathWorks, MATLAB allows matrix manipulations, plotting of functions and data, implementation of algorithms, creation of user interfaces, and interfacing with programs written in other languages, including C, C++, C#, Java, Fortran and Python.Although MATLAB is intended primarily for numerical computing, an optional toolbox uses the MuPAD symbolic engine, allowing access to symbolic computing abilities. An additional package, Simulink, adds graphical multi-domain simulation and model-based design for dynamic and embedded systems.

As of 2017, MATLAB has over 2 million users across industry and academia. MATLAB users come from various backgrounds of engineering, science, and economics.

SRPSKI-HRVATSKI-BOSANSKI

MATLAB je okruženje za numeričke proračune i programski jezik koji proizvodi firma MathWorks. MATLAB omogućava lako manipulisanje matricama, prikazivanje funkcija i fitovanje, implementaciju algoritama, stvaranje grafičkog korisničkog interfejsa kao i povezivanje sa programima pisanim u drugim jezicima.MATLAB je nastao kao skraćenica za „MATrix LABoratory“ („laboratorija za matrice“). Izumio ga je kasnih 1970ih Kliv Moler (engl.Cleve Moler), šef katedre za informatiku na Univerzitetu „Novi Meksiko“.

Procjena je da preko milion ljudi zaposlenih u industriji i na univerzitetima koristi MATLAB.MATLAB je moguće nabaviti zajedno sa Simulinkom kao i brojnim dodacima…više

 

MATLAB For Dummies – PDF FILE / Fajl

Priručnik za MATLAB – PDF Fajl

Kratke upute za koristenje Matlab-a – PDF Fajl

PokusnaGeneracija

Na svaku vijest koju naletimo ili ukrademo sa drugih portala ili blogova, trudićemo se da od iste napravimo onakvu kakva zapravo treba da bude. Na ovom “mahalaškom” mjestu , ko misli i nada se da će naći neki “nacionalističko šupalistički” sadržaj, zajebo se pravo. Što se tiče Religije,Sporta,Muzike i tako tih tema,tako reći svakodnevnih gluposti , e tu bi već mogli koji fol da ubacimo.

Read Previous

SEO – Search engine optimization

Read Next

Microsoft Office 2016 For Dummies

Ostavi Komentar / Leave a Comment

%d bloggers like this: