Avantura jednog Bosanca u Beču

Jednog dana na brdovitom balkanu ,tačnije u Bosni, riješi jedan mladić da svoju sreću potraži izvan njegove Bosne. Dosadilo mu da se prepire sa našim narodom,jer odkako su sagradili puteve ovim selima i spojili ih…