1. Home
  2. upustvo

Tag: upustvo

Microsoft Office
Microsoft Power Point 2010

Microsoft Power Point 2010

Microsoft PowerPoint je program za izradu prezentacija, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. Microsoft PowerPoint služi za izradu multimedijalnih…

Microsoft Office
Microsoft Excel

Microsoft Excel

Microsoft Excel is a spreadsheet developed by Microsoft for Windows, macOS, Android and iOS. It features calculation, graphing tools, pivot tables, and a macro programming language called Visual Basic for Applications. It has been…

Microsoft Office
Microsoft Word

Microsoft Word

Microsoft Word najčešće je korišten alat za obradu teksta. Pritom se ne misli samo na promjenu fonta i boje teksta,…

Programiranje
MATLAB

MATLAB

MATLAB (matrix laboratory) is a multi-paradigm numerical computing environment. A proprietary programming languagedeveloped by MathWorks, MATLAB allows matrix manipulations, plotting of functions and data, implementation of algorithms, creation of user interfaces, and interfacing…

Programiranje
C++ programski jezik

C++ programski jezik

C++ je programski jezik višeg nivoa. Nastao je kao odgovor na potrebu stvaranja objekata, lakom i bezbjednom načinu da se…

Web Dizajn
HTML

HTML

HTML, skraćenica od HyperText Markup Language, je standarizovani jezik koji se koristi pri strukturiranju tekstova, medija i ugrađenih objekata u…

Web Dizajn
WordPress

WordPress

WordPress je danas verovatno najpopularniji CMS. WordPress je software koji služi za upravljanje sadržajem jednog Internet sajta. Sajt koji radi…